แม่แรง (กระดาษ) แบบเตี้ย KANZAWA

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ    ราคา

590009                  10 ตัน          ลังละ 4 อัน                   อันละ 670.-

590010                   20 ตัน         ลังละ 2 อัน                    อันละ 1,000.-

610165                   30 ตัน          ลังละ 2 อัน                    อันละ 1,500.-