แม่แรงไฮโดริค (กระเป๋า) KANZAWA

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ    ราคา

150560                   2 ตัน             ลังละ 6 อัน                  อันละ 310.-

150570                  3 ตัน              ลังละ 6 อัน                  อันละ 380.-

150580                  5 ตัน             ลังละ 4 อัน                  อันละ 500.-

150590                  10 ตัน          ลังละ 4 อัน                  อันละ 760.-