แม่แรงไฮโดริค (กระดาษ) KANZAWA

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ    ราคา

150620                  2 ตัน              ลังละ 10 อัน                อันละ 300.-

150630                  3 ตัน              ลังละ 8 อัน                  อันละ 370.-

150640                 5 ตัน               ลังละ 6 อัน                 อันละ 480.-

150650                 10 ตัน            ลังละ 4 อัน                 อันละ 770.-

150660                 15 ตัน            ลังละ 2 อัน                  อันละ 1,100.-

150670                 20 ตัน           ลังละ 2 อัน                  อันละ 1,200.-