แผ่นเจียร์ HORSE SHOE รุ่นหนา

รหัสสินค้า     ขนาด         บรรจุลังละ / กล่องละ       ราคา

620004      4″x 6mm. x 16 mm.   ลังละ 200 แผ่น / กล่องละ 25 แผ่น     แผ่นละ 17.-

620005      5″x 6mm. x 22 mm.   ลังละ 100 แผ่น / กล่องละ 25 แผ่น     แผ่นละ 25.-

620006      6″x 6mm. x 22 mm.   ลังละ   50 แผ่น / กล่องละ 10 แผ่น     แผ่นละ 33.-