แผ่นเจียร์ HORSE SHOE รุ่นบาง

รหัสสินค้า     ขนาด         บรรจุลังละ / กล่องละ       ราคา

620003      4″x 2mm. x 16 mm.   ลังละ 500 แผ่น / กล่องละ 50 แผ่น     แผ่นละ 15.-