แผ่นเจียร์เหล็ก HORSE SHOE

รหัสสินค้า       ขนาด    บรรจุลังละ / กล่องละ           ราคา

120430          6″ x 1/4″ x7/8″     ลังละ 200 แผ่น / กล่องละ 25 แผ่น      แผ่นละ 30.-

120440          7″ x 1/4″ x7/8″     ลังละ 200 แผ่น / กล่องละ 25 แผ่น      แผ่นละ 42.-