แผ่นตัด HORSE SHOE

รหัสสินค้า     ขนาด         บรรจุลังละ / กล่องละ       ราคา

600013    4″x 1.2mm. x 16 mm.   ลังละ 800 แผ่น/กล่องละ 50 แผ่น     แผ่นละ 13.-

620007    7″x 3mm. x 22 mm.     ลังละ 100 แผ่น/กล่องละ 20 แผ่น     แผ่นละ 33.-

620008     9″x 3mm. x 22 mm.    ลังละ 100 แผ่น/กล่องละ 20 แผ่น     แผ่นละ 50.-

600014    14″x 3mm. x 25 mm.                            กล่องละ 25 แผ่น        แผ่นละ 75.-

620009    16″x 3mm. x 22 mm.                            กล่องละ 25 แผ่น      แผ่นละ 100.-