แป้นขัดกระดาษทราย HORSE SHOE แบบมือจับ

รหัสสินค้า       ขนาด    บรรจุลังละ / กล่องละ       ราคา

114520                   86 x 185 mm.     ลังละ 60 อัน / กล่องละ 6 อัน            อันละ 70.-