แปรงลูกกลิ้งทาสี (พร้อมด้าม) อเนกประสงค์ STAR No.2020 ขนาด 4″

รหัสสินค้า         บรรจุลังละ                  ราคา

630004                               ลังละ 60 อัน                             อันละ 28.50.-

แปรงลูกกลิ้งทาสี (พร้อมด้าม) อเนกประสงค์

ด้ามยาวขนาด 20 นิ้ว