แปรงลวดกลมชุบทองมีแกน HORSE SHOE

รหัสสินค้า          ขนาด          บรรจุกล่องละ           ราคา

110970                        2″ x 1/4″                           1 โหล                           โหลละ 410.-

110980                        2 1/2″ x 1/4″                    1 โหล                           โหลละ 420.-

110990                        3″ x 1/4″                           1 โหล                           โหลละ 430.-

111000                        4″ x 1/4″                           1 โหล                           โหลละ 500.-