เอ็นตัดหญ้าสีส้ม แบบเหลี่ยม BAISAGAY

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

610147                         2.5 mm.              ลังละ 40 อัน/กล่องละ 1 อัน              อันละ 150.-

610148                         3.0 mm.              ลังละ 40 อัน/กล่องละ 1 อัน              อันละ 150.-