เอ็นตัดหญ้าสีส้ม แบบกลม BAISAGAY

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

610145                        2.5 mm.              ลังละ 40 อัน/กล่องละ 1 อัน              อันละ 150.-

610146                        3.0 mm.              ลังละ 40 อัน/กล่องละ 1 อัน              อันละ 150.-