เหล็กดูด 3 ขา K.P.

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ    ราคา

171050                         3″              ลังละ 30 อัน                อันละ 150.-

171060                        4″              ลังละ 20 อัน                 อันละ 230.-

171070                        6″              ลังละ 8 อัน                    อันละ 370.-

171080                        8″              ลังละ 6 อัน                    อันละ 600.-

171081                        10″           ลังละ 4 อัน                    อันละ 1,000.-