เหล็กดูด 3 ขา HORSE SHOE

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ    ราคา

172080                          3″            ลังละ 36 อัน                 อันละ 110.-

172090                          4″            ลังละ 24 อัน                อันละ 140.-

172100                         6″             ลังละ 15 อัน                 อันละ 220.-

172110                         8″             ลังละ 10 อัน                 อันละ 275.-

172120                        10″           ลังละ 6 อัน                   อันละ 450.-

172130                        12″           ลังละ 6 อัน                   อันละ 580.-