เหล็กดูด 2 ขา K.P.

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ    ราคา

171082                           3″            ลังละ 40 อัน                อันละ 110.-

171083                           4″           ลังละ 30 อัน                 อันละ 140.-

171084                          6″            ลังละ 12 อัน                  อันละ 270.-

171085                          8″            ลังละ 6 อัน                     อันละ 370.-

171086                          10″          ลังละ 4 อัน                    อันละ 750.-