เหล็กงัดยาง META

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

170093                   12″x3/4″   ลังละ 60 อัน/กล่องละ 12 อัน           อันละ 45.-

600074                  12″x1″        ลังละ 48 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 58.-

170094                   16″x1″        ลังละ 36 อัน/กล่องละ 6 อัน               อันละ 70.-

170095                   18″x1″        ลังละ 36 อัน/กล่องละ 6 อัน               อันละ 80.-

170096                   20″x1″       ลังละ 36 อัน/กล่องละ 6 อัน                อันละ 90.-

170097                  24″x1″        ลังละ 24 อัน/กล่องละ 6 อัน                อันละ 110.-