เวอร์เนียร์สแตนเลส MACOH รุ่นเกจ์วัดแบบเข็ม

รหัสสินค้า   ขนาด      บรรจุลังละ       ราคา

180110                0 – 150  6″              ลังละ 50 อัน              อันละ 850 .-

180120                0 – 200  8″             ลังละ 50 อัน              อันละ 1,100 .-