เวอร์เนียร์สเเตนเลส MACOH

รหัสสินค้า   ขนาด      บรรจุลังละ       ราคา

180030                6″/128″                  ลังละ 50 อัน                อันละ 400 .-

180040                6″/1000″               ลังละ 50 อัน                อันละ 400 .-

180050                8″/128″                  ลังละ 50 อัน                อันละ 550 .-

180060                8″/1000″               ลังละ 50 อัน                อันละ 550 .-

180066                12″/128″                 ลังละ 20 อัน                อันละ 950 .-

180067                12″/1000″              ลังละ 20 อัน                อันละ 950 .-

180068                24″/128″                ลังละ 10 อัน                อันละ 2,500 .-