เวอร์เนียร์พลาสติก SONIC

รหัสสินค้า   ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

180010                        6″             ลังละ 6 โหล /กล่องละ 2 โหล        โหลละ 240 .-