เลื่อยมือ META No.8064

รหัสสินค้า   ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

600020                  24″            ลังละ 24 อัน/กล่องละ 6 อัน               อันละ 200.-

600021                  26″            ลังละ 24 อัน/กล่องละ 6 อัน               อันละ 200.-