เลื่อยฉลุฝ้า รุ่นแถมใบ META No.CS-61

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

600008                        ลังละ 60 ชุด / กล่องละ 6 ชุด          ชุดละ 145 .-