เครื่องป้ายราคา KANZAWA No.ML150 สีแดง

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ         ราคา

031810                           ลังละ 10 อัน                  อันละ 350 .-