เครื่องป้ายราคา KANZAWA No.ML150 สีเหลือง

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ         ราคา

031820                           ลังละ 10 อัน                  อันละ 350 .-