เกรียงโป๊วสีด้ามไม้ BAISAGAY

รหัสสินค้า    ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

171290                      4 ”                 ลังละ 20 โหล / กล่องละ 1 โหล      โหลละ 250 .-

171300                      5 ”                 ลังละ 20 โหล / กล่องละ 1 โหล      โหลละ 300 .-

171310                       6 ”                 ลังละ 10 โหล / กล่องละ 1 โหล      โหลละ 360 .-