เกรียงโป้วสีแบบเหล็ก ด้ามไฟเบอร์ META No.SS-19

รหัสสินค้า   ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ  ราคา

620066                      1″               ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 125.-

620067                    1.1/2″        ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล         โหลละ 135.-

620068                      2″              ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล          โหลละ 150.-

620069                   2.1/2″        ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล           โหลละ 175.-

620070                     3″              ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล           โหลละ 200.-

620071                     4″              ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 250.-

620072                    5″               ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 300.-

620073                    6″               ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 360.-