เกรียงโป้วสีสแตนเลส ด้ามไฟเบอร์ รุ่นมีแผง META No.MA-13

รหัสสินค้า   ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ  ราคา

171311                         1″             ลังละ 8 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 450.-

171312                       1.1/2″      ลังละ 8 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 520.-

171313                        2″             ลังละ 8 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 550.-

171314                      2.1/2″      ลังละ 6 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 600.-

171315                        3″             ลังละ 6 โหล/กล่องละ 1 โหล              โหลละ 680.-

171316                       4″             ลังละ 4 โหล/กล่องละ 1 โหล              โหลละ 850.-

171317                       5″             ลังละ 4 โหล/กล่องละ 1 โหล               โหลละ 1,000.-

171318                      6″              ลังละ 3 โหล/กล่องละ 1 โหล                โหลละ 1,200.-