เกรียงโป้วสีสแตนเลส ด้ามไฟเบอร์ META

รหัสสินค้า   ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ  ราคา

170401                       1″              ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 300.-

170402                     1.1/2″       ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล         โหลละ 350.-

170403                       2″             ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล          โหลละ 400.-

170404                    2.1/2″       ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล          โหลละ 450.-

170405                      3″              ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล           โหลละ 520.-

170406                      4″             ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 560.-

170407                      5″             ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 720.-

170408                     6″              ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล              โหลละ 760.-