เกรียงโบกปูนสแตนเส แบบเเหลม ด้ามยาง STAR

รหัสสินค้า    ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

590086                      6 ”                 ลังละ 10 โหล / กล่องละ 1 โหล           โหลละ 450 .-