เกรียงแหลมก่ออิฐด้ามยาง (มีฟัน) STAR

รหัสสินค้า    ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

600001                      6 ”                 ลังละ 10 โหล / กล่องละ 1 โหล      โหลละ 500 .-