หัวแร้งไฟฟ้าด้ามไม้ SPORTTY

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ  ราคา

200090                    30 w             ลังละ 10 โหล         โหลละ 650.-

200100                    40 w             ลังละ 10 โหล          โหลละ 730.-

200110                     60 w             ลังละ 10 โหล           โหลละ 840.-

200120                     80 w             ลังละ 5 โหล              โหลละ 1,300.-

200130                     100 w           ลังละ 5 โหล             โหลละ 1,580.-