หัวแร้งไฟฟ้าด้ามไม้ ปลายงอ SPORTTY

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ  ราคา

200131                     150 w          ลังละ 48 อัน             อันละ 240.-

200132                     200 w         ลังละ 24 อัน             อันละ 320.-

200133                     300 w         ลังละ 24 อัน             อันละ 500.-