หัวสว่านไฟฟ้า KANZAWA (เกลียวพิเศษ)

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุกล่องละ/กล่องละ     ราคา

200480              3/8″ 20NF           กล่องละ 48 อัน/กล่องละ 6 อัน           อันละ 180.-

200490             1/2″ 24NF             กล่องละ 36 อัน/กล่องละ 6 อัน           อันละ 200.-