หัวสว่านไฟฟ้า KANZAWA (มีตัวต่อโรตารี่)

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุกล่องละ/กล่องละ     ราคา

200420              1/2″ 20UNF           กล่องละ 36 อัน/กล่องละ 6 อัน           อันละ 285.-