หัวสว่านไฟฟ้า (เตเปอร์) KANZAWA

รหัสสินค้า   ขนาด       บรรจุลังละ / กล่องละ       ราคา

200430             1/4″                     ลังละ 48 อัน / กล่องละ 6 อัน             อันละ 180.-

200440             3/8″                    ลังละ 48 อัน / กล่องละ 6 อัน             อันละ 190.-

200450             1/2″                     ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน             อันละ 200.-

200460             5/8″                     ลังละ 30 อัน / กล่องละ 6 อัน             อันละ 410.-