หัวสว่านไฟฟ้า (เกลียว) KANZAWA

รหัสสินค้า   ขนาด       บรรจุลังละ / กล่องละ       ราคา

200380             1/4″ 24NF            ลังละ 48 อัน / กล่องละ 6 อัน             อันละ 180.-

200390             3/8″ 24NF            ลังละ 48 อัน / กล่องละ 6 อัน             อันละ 190.-

200400             1/2″ 20NF            ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน             อันละ 200.-

200410             5/8″ 20NF            ลังละ 30 อัน / กล่องละ 6 อัน             อันละ 410.-