หัวสว่านไฟฟ้ารุ่น HV (เกลียว) MACOH

รหัสสินค้า   ขนาด             บรรจุลังละ          ราคา

200140             1/4″ 24NF                     ลังละ 100 อัน              อันละ 350.-

200150             3/8″ 24NF                     ลังละ 50 อัน                อันละ 385.-

200160             1/2″ 20NF                     ลังละ 30 อัน                อันละ 410.-

200170             5/8″ 20NF                     ลังละ 30 อัน               อันละ 500.-

200171              3/4″ 20NF                     ลังละ 20 อัน               อันละ 1,315.-