หัวสว่านไฟฟ้ารุ่น HV(เตเปอร์) MACOH

รหัสสินค้า   ขนาด         บรรจุลังละ          ราคา

200180             1/4″                      ลังละ 100 อัน              อันละ 350.-

200190             3/8″                      ลังละ 50 อัน                อันละ 365.-

200200             1/2″                      ลังละ 30 อัน                อันละ 385.-

200210             5/8″                      ลังละ 30 อัน               อันละ 425.-

200220              3/4″                      ลังละ 20 อัน               อันละ 1,315.-