หัวพ่นไฟ เซรามิค STAR

รหัสสินค้า                         บรรจุลังละ                ราคา

590041            No. ST – 9001               100 อัน                                อันละ 150.-