หัวฉีดน้ำทองเหลือง BAISAGAY No.P-52-1

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

200290                      ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 1,300.-