หัวค้อนหงอนถอนตะปู (เฉพาะหัว) META

รหัสสินค้า    ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

030111                   27 mm.            ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน          อันละ 95 .-