สิ่วลบเหลี่ยม ด้ามไฟเบอร์ META No. A-380

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ  ราคา

610151                       1/4″           ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 135.-

610152                       5/16″         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 135.-

610153                       3/8″           ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 140.-

610154                       1/2″            ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 145.-

610155                       5/8″           ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 150.-

610156                       3/4″           ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 160.-

191876                       7/8″            ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 170.-

610157                        1″                ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 180.-

610158                      1.1/4″         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 190.-

610159                      1.1/2″         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 200.-