สิ่วลบเหลี่ยมด้ามไม้ STAR

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

191780                      1/4″            ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 400.-

191790                      5/16″         ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 410.-

191800                      3/8″           ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล         โหลละ 420.-

191810                      1/2″            ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล         โหลละ 430.-

191820                     5/8″            ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล         โหลละ 450.-

191830                     3/4″           ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล          โหลละ 460.-

191840                    7/8″            ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล          โหลละ 480.-

191850                      1″                ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล          โหลละ 500.-

191860                   1.1/4″         ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล              โหลละ 650.-

191870                   1.1/2″         ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล               โหลละ 730.-