สิ่วลบเหลี่ยมด้ามไฟเบอร์ (ตอกได้) BAISAGAY

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

192120                        1/4″          ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล      โหลละ 280.-

192130                        5/16″        ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 290.-

192140                       3/8″          ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 300.-

192150                       1/2″           ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 310.-

192160                       5/8″          ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล          โหลละ 320.-

192170                       3/4″         ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล          โหลละ 330.-

192180                       7/8″         ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล           โหลละ 340.-

192190                         1″            ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล            โหลละ 370.-

192200                     1.1/4″      ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล               โหลละ 500.-

192210                     1.1/2″       ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล                โหลละ 600.-