สายวัดใยแก้ว รุ่นไฟเบอร์ ตลับสีเขียว META

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ   ราคา

090130                     10 m.       ลังละ 24 อัน              อันละ 175.-

090140                     15 m.       ลังละ 24 อัน              อันละ 210.-

090150                     20 m.       ลังละ 24 อัน             อันละ 240.-

090160                     25 m.       ลังละ 24 อัน             อันละ 300.-

090170                    30 m.       ลังละ 24 อัน             อันละ 350.-

090180                    40 m.       ลังละ 24 อัน            อันละ 550.-

090190                   50 m.        ลังละ 24 อัน            อันละ 600.-