สายวัดที่สายไฟเบอร์มือถือ รุ่น O.F. META

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ   ราคา

090080                    30 m.      ลังละ 12 อัน                อันละ 720.-