สายวัดที่สายโลหะ รุ่น H.L. META

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ   ราคา

090040                   10 m.       ลังละ 36 อัน               อันละ 430.-

090050                   15 m.       ลังละ 36 อัน               อันละ 500.-