สายวัดที่สายโลหะมือถือ รุ่น M.S. META

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ   ราคา

090020                   30 m.       ลังละ 12 อัน               อันละ 1,430.-

090031                   100 m.     ลังละ 12 อัน               อันละ 4,300.-