สายลม ขดสปริง พร้อมหัวต่อคอปเปอร์ META

รหัสสินค้า   ขนาด  บรรจลังละ    ราคา

620035                   6 m.             ลังละ 40 อัน                อันละ 150.-

620036                  12 m.            ลังละ 40 อัน                อันละ 200.-