สว่านเจาะสแตนเลสเคลือบไทเทเนียม META

รหัสสินค้า   ขนาด       กล่องละ / หลอดละ         ราคา

600033                 1/64″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 32.-

600034                 1/32″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 28.-

600035                 3/64″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 17.-

600036                 1/16″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 16.-

600037                 5/64″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 16.-

600038                 3/32″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 16.-

600039                 7/64″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 16.-

600040                  1/8″          กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 17.-

600041                 9/64″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 18.-

600042                 5/32″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 21.-

600043                11/64″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 23.-

600044                 3/16″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 25.-

600045                13/64″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 28.-

600046                 7/32″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 30.-

600047                15/64″         กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 33.-

600048                  1/4″          กล่องละ 100 อัน / หลอดละ 10 อัน           อันละ 36.-

600049                17/64″         กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน              อันละ 44.-

600050                 9/32″         กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5  อัน              อันละ 48.-

600051                19/64″         กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน              อันละ 50.-

600052                 5/16″          กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน              อันละ 58.-

600053                21/64″         กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน             อันละ 65.-

600054                11/32″         กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน             อันละ 72.-

600055                23/64″         กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน            อันละ 75.-

600056                 3/8″           กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน              อันละ 78.-

600057                25/64″         กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน             อันละ 88.-

600058                13/32″         กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน              อันละ 95.-

600059                27/64″         กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน             อันละ 110.-

600060                 7/16″          กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน             อันละ 125.-

600061                29/64″         กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน            อันละ 130.-

600062                15/32″         กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน            อันละ 138.-

600063                31/64″         กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน            อันละ 145.-

600064                 1/2″            กล่องละ 25 อัน / หลอดละ 5 อัน             อันละ 160.-