สว่านเจาะสแตนเลสเคลือบไทเทเนียม แบบชุด META

รหัสสินค้า   ขนาด       บรรจุลังละ             ราคา

600065                13 ตัวชุด            ลังละ 100 ชุด                 ชุดละ 300.-

600066                21 ตัวชุด            ลังละ   20 ชุด                 ชุดละ 800.-

600067                29 ตัวชุด            ลังละ  10 ชุด                ชุดละ 1,800.-

ส่วานเจาะสแตนเลส เคลือบไทเทเนียม แบบชุด มี 3 แบบ

  • 13 ตัวชุด     (1/16″ – 1/4″)
  • 21 ตัวชุด     (1/16″ – 3/8″)
  • 29 ตัวชุด     (1/16″ – 1/2″)